SỰ KIỆN & MARKETING

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tổ chức Sự kiện và Marketing trọn gói theo hình thức B2B và B2C, bao gồm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương, tổ chức triển lãm/hội chợ, các lễ ký kết cho các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với dịch vụ chất lượng cao của chúng tôi, nhiều khách hàng đã đạt được mục tiêu đề ra và kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Tổ chức và vận hành sự kiện (Online/Offline)

Tổ chức và vận hành sự kiện (Online/Offline)

Hội chợ & triển lãm thương mại

Hội chợ & triển lãm thương mại

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ

Nghiên cứu/báo cáo thị trường

Nghiên cứu/báo cáo thị trường

Tìm kiếm nhà phân phối Việt Nam

Tìm kiếm nhà phân phối Việt Nam

Dịch vụ phiên dịch và hậu cần

Dịch vụ phiên dịch và hậu cần

Trưng bày sản phẩm

Trưng bày sản phẩm

Tiếp thị trực tuyến/ngoại tuyến

Tiếp thị trực tuyến/ngoại tuyến

ALT/BLT Marketing

ALT/BLT Marketing