Tư vấn

42 International cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện về xu hướng thị trường, luật pháp, giấy phép, chứng chỉ, thuế, v.v. cho các công ty đang và sẽ hoạt động tại Việt Nam.

Nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn một cách hiệu quả và tối ưu, chúng tôi thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia và tổ chức chuyên về pháp lý, thuế và kế toán; có thể đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng tại mọi lĩnh vực.

Thành lập Doanh nghiệp

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn Quản lý và Vận hành

Tư vấn Quản lý và Vận hành

Pháp lý Doanh nghiệp

Pháp lý Doanh nghiệp

Các vấn đề liên quan đến người nước ngoài

Các vấn đề liên quan đến người nước ngoài

Tư vấn về Chứng chỉ, Giấy phép

Tư vấn về Chứng chỉ, Giấy phép

Tư vấn về Hợp đồng

Tư vấn về Hợp đồng